2.6.2022

Förändringar i spinnerflugfiske från 10.6.

Fiske med spinnfluga är förbjudet från den 10. juni på den finska sidan av riksgränsen från den finska stranden från Martimojokis mynning i sydvästlig riktning från linjen mot riksgränsen nedströms till den västligare punkten av Ajoksenniemi på den finska stranden direkt västerut till linjen mot riksgränsen (Matkakoskiområdet) samt på båda sidor av riksgränsen från den finska stranden i höjd med den södra spetsen av Toivolansaari rakt västerut från linjen mot den svenska stranden nedströms i höjd med den norra spetsen av Teppolansaari på den finska stranden rakt västerut till linjen mot den svenska stranden (Kukkolaforsens område).


Karta över restriktionsområden (på finska)


fiskeområdes begränsningsdokument (på finska)