Fiskerättsinnehavare

FISKERÄTTSINNEHAVARE SOM INGÅR SOM PARTNER I AVTALET

Låget 1.4.2017

FINLAND

Pirkkiö skifteslag, Torneå stad, Kiviranta, Kukkolankoski och Karunki fiskelag, Kukkola samfällighet, Alavojakkala skifteslags samfällighet, Ylivojakkala fiskelag, Matkakoski Oy, Korpikylän samfällighet, Kaulinranta, Närkki-Tengeliö-Portimo, Kainuunkylä, Nuotioranta, Alkkula, Armassaari och Kolari, Finska staten/Forststyrelsen, Lappea-Ääverkoski, Ristimella-Luttunen fiskeområde, samfälligheterna i Kangosjärvi, Muonionniska, Ylimuonio, Ylimuonio Isosaari, Kätkäsuvanto och Palojoensuu, Karesuvanto fiskelag, Kelottijärvi fiskelag, Lompolo 1:1 & Kuivakankankaan kalastuskunta.

SVERIGE

Nerdre Vojakkalas, Övre Vojakkalas och Kukkolas vattenområden, Forest Land ock Linus Rova, Parkajoki fiskevårdsförening, Kieksiäis-vaaras skifteslag, Kengis samfällighetsförening/C-E Sohlberg, Ruokojärvis skifteslag, Jarhois- och Kassa samfällighetsförening, Juoksengis och Kuivakangas skifteslags samfällighetsföreningar,Risudden- Vitsaniemi Samfällighetsförening, Pello samfällighetsförening, Ruskolas skifteslag. Niemis skifteslags, Päkkilä byasamfällighet, Huuki byasamfällighet, Koivukylä Byamans Samfällighetsförening & Ristimella 1:1. I Pajala kommun på den svenska sidan gäller tillståndet endast för fiske efter lax.