FISKETILLSTÅND

DET GEMENSAMMA TILLSTÅNDET FÖR FISKE MED DRAG OCH SPÖ I TORNE – MUONIO – KÖNKÄMÄ ÄLV PRISER 2022 
DYGNSTILLSTÅND 

20 € / 200 SEK | Vuxen
10 € / 100 SEK | 15 – under 18 år

VECKOTILLSTÅND 

80 € / 820 SEK | Vuxen
40 € / 410 SEK | 15 – under 18 år

SÄSONGSTILLSTÅND 

160 € / 1640 SEK | Vuxen
80 € / 820 SEK | 15 – under 18 år

OMRÅDESTILLSTÅND

90 € / 900 SEK | Vuxen
45 € / 450 SEK | 15 – under 18 år

Barn 15 år eller yngre behöver inte det gemensamma tillståndet.

TILLSTÅNDETS GILTIGHET: 

Säsongstillståndet är giltigt från och med inköpsdagen fram till årets slut.

Tillståndet kan ej börja gälla retroaktivt.

Tillståndsförsäljaren får inte kräva något arvode för tillståndets färdigställande.